top of page

Όροι & προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και σε όλο το σχετικά εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο. Με την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου αποδέχεστε και υποχρεούστε να σέβεστε, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σας καλούμε να συμβουλεύεστε τις οδηγίες και προϋποθέσεις χρήσης τακτικά, καθώς μπορεί να τροποποιούνται περιστασιακά και χωρίς προειδοποίηση.

Φύση Πληροφοριών

Πληροφορίες που θα βρείτε για Ξυλουργικά μηχανήματα και κοπτικά εργαλεία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους και προορίζονται για γενική πληροφόρηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, αλλά δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επανέκδοση, η ανάρτηση, η παραποίηση, η μετάδοση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή η διανομή του υλικού του ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Italgrec. Όλες οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») προορίζεται μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε download. Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Italgrec παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους χρήσης ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου.

Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας

Οποιεσδήποτε ονομασίες προϊόντων και/ή υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο, είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της Italgrec ή/και τρίτου. Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της Italgrec ή/ και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ. των οποίων δικαιούχος είναι η Italgrec ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται σε εσάς.

Προσωπικές και άλλες Πληροφορίες

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και θέλουμε να έχετε μια ασφαλή και χωρίς προβλήματα εμπειρία κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η Italgrec λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα επεξεργάζεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς όταν έχει λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα, παρακαλούμε όπως  επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της ΞΑΝΘΟΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΕΠΕ “ITALGREC” , ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αρκαδιουπόλεως 22, Ν. Σμύρνη, τηλεφωνικώς στο:

+30 210 9327227 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση italgrec@italgrec.gr .

 

Περιορισμοί Ευθύνης

Παρά το γεγονός ότι η Italgrec καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο, το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η Italgrec δεν εγγυάται την ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο ιστότοπο. Η Italgrec διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η Italgrec διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη.

H Italgrec δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ή παραλείψεις στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων. 

Οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής.

Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, θα προβούμε άμεσα σε απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Italgrec, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχετε κοινοποιήσει στο δικτυακό τόπο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Italgrec υποστεί οποιαδήποτε ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

Νομικό Πλαίσιο

Η Italgrec έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. 

Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αρμόδια για τη επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την χρήση του είναι κατ’ αποκλειστικότητα, τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Ελλάδος.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και θέλουμε να έχετε μια ασφαλή και χωρίς προβλήματα εμπειρία κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο . Έχουμε αναπτύξει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου η οποία περιγράφει πώς Italgrec (εφεξής "όνομα εταιρείας", "εμείς", "δικό μας", ή "εμάς") συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες από τους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική και εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα, παρακαλούμε όπως  στείλετε  e-mail στο italgrec@italgrec.gr . Θα επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Με την επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας και αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτή.

Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες – Σκοποί  

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε αυτό τον δικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ίσως χρειασθεί η εγγραφή σας για την πρόσβασή σας σε κάποιες υπηρεσίες. Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς μέσω αιτημάτων και ερωτημάτων που υποβάλλετε προφορικά ή εγγράφως μέσω αλληλογραφίας.

Η Italgrec θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα/αιτήματα που υποβάλλετε. Ενδέχεται επίσης κατά καιρούς να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς, για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν σας ζητάμε τα εν λόγω δεδομένα.

Τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς είναι τα ακόλουθα:

  • το ονοματεπώνυμο σας

  • όνομα εταιρείας

  • ο αριθμός τηλεφώνου σας

  • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Τρόπος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Θα επικοινωνούμε μαζί σας με όλα τα προσφερόμενα μέσα (τηλεφωνικώς, μέσω email, με SMS).

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Italgrec ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις με βάση τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Κανονισμός»), αλλά και το εν γένει εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχοντας λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

H Italgrec θα επιτρέπει σε συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία τελούν και ενεργούν υπό τον έλεγχο και κατ’ εντολή αυτής, να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Italgrec δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, πέραν των κατωτέρω περιπτώσεων:

(α) Σε δημόσιες Αρχές όταν απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, ή από ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή νόμιμα εξουσιοδοτημένη να ζητήσει τέτοια γνωστοποίηση.

(β) Σε εγκεκριμένους συνεργάτες της, σε συνεργασία με τους οποίους παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Τα δικαιώματα σας και τρόπος άσκησης αυτών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Κανονισμός»), αλλά και το εν γένει εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθ’ όλη της διάρκεια επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης ή/και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Το δικαίωμα ανάκλησης ή περιορισμού τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων.

  • Το δικαίωμα αντίταξης στην κατάρτιση προφίλ.

  • Το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου των δεδομένων που κρατούμε για εσάς.

  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αρκαδιουπόλεως 22,
Νέα Σμύρνη, τηλεφωνικώς στο: +30 210 9327227, ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση italgrec@italgrec.gr .

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που η διατήρηση προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο, η Italgrec συμμορφώνεται με τις σχετικές απαραίτητες περιόδους διατήρησης. Σε άλλες περιπτώσεις θα διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω ή μέχρι την εν όλω ή εν μέρει ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

Cookies (μικρά αρχεία κειμένου)

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη και να ενισχύσει την ασφάλεια. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τη χρήση cookies. Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται σε έναν υπολογιστή ως ανώνυμο ίχνος, με σκοπό την αναγνώριση του αντίστοιχου προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας σε δικτυακούς τόπους.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις του χρήστη. Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος μπορεί να αποστείλει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εφόσον οι ρυθμίσεις του εν λόγω προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Ένα πρόγραμμα περιήγησης επιτρέπει σε ένα δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση μόνο στα cookies που σας έχει στείλει και όχι στα cookies που προέρχονται από άλλους δικτυακούς τόπους.

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε και να διαγράφετε τα cookies κατά τη θέλησή σας, ακόμη και να τα απενεργοποιήσετε εντελώς στο browser σας. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψη σας ότι στην περίπτωση αυτή, ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή και διαχείριση των cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή της συσκευής σας.

bottom of page